Έργο

ENTANGLE - Entrepreneurship Trainers for VET: Μια καινοτόμος εκπαιδευτική προσέγγιση

Το ENTANGLE εστιάζει στην καθημερινή πρακτική άσκηση εντός των εκπαιδευτικών οργανισμών. Εθνικές και διεθνείς έρευνες κατέδειξαν ότι οι προσδιοριζόμενες για την επιχειρηματικότητα προκλήσεις σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ευρέως διαδεδομένες και κοινές. Τα τρέχοντα προγράμματα δεν περιέχουν επαρκείς και  ικανοποιητικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς, ούτε παρακινούν την δημιουργικότητα, την αυτονομία και την έννοια της επιχειρηματικότητας των σπουδαστών. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί προτεραιότητα να ενθαρρύνει μια αλλαγή αυτής της κατάστασης.

Το ENTANGLE απευθύνεται στην επιχειρηματικότητα (που διδάσκεται) στους δευτεροβάθμιους Οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης . Το έργο έχει μια καινοτόμα πρακτική προσέγγιση για να παρακινήσει το επιχειρηματικό πνεύμα των σπουδαστών των Οργανισμών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης παρέχοντας στους εκπαιδευτές τους τα κατάλληλα εργαλεία και το εκπαιδευτικό υλικό για να εκπαιδεύσουν, να εμπνεύσουν και να παρακινήσουν τους σπουδαστές τους  να ακολουθήσουν  μια καριέρα ως επιχειρηματίες. Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν την Τεχνική εκπαίδευση συνήθως αναμένεται να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους κάπου αλλού ή να αρχίσουν να εργάζονται. Ωστόσο κάποιοι απόφοιτοι δημιουργούν τη δική τους επιχείρηση. Οι περισσότεροι εκπαιδευτές έχουν ελάχιστες πληροφορίες αναφορικά με την πορεία ενός μαθητή μετά την αποφοίτηση του. Οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτών και εργασιακού κόσμου πρέπει να βελτιωθούν.

Το ENTANGLE  προσεγγίζει με νέο τρόπο την επιχειρηματικότητα που διδάσκεται στους Οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Υιοθετεί μια πλήρη μεθοδολογία με υποστηρικτικό υλικό και εργαλεία, μια άμεση και πρακτική προσέγγιση που δεν εφαρμόζεται στους περισσότερους Οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ο απώτερος σκοπός, το να αυξηθεί δηλαδή ο αριθμός των σπουδαστών που ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση, θα επιτευχθεί άμεσα και έμμεσα βελτιώνοντας: τα μαθήματα, το εκπαιδευτικό υλικό, την παροχή συμβουλευτικής και τις σχέσεις μεταξύ του εκπαιδευτικού οργανισμού και του επιχειρηματία /απόφοιτου τεχνικής σχολής.

Το ENTANGLE στοχεύει να αναπτύξει τις ικανότητες και δεξιότητες των εκπαιδευτών της Τεχνικής Εκπαίδευσης  έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις του μέλλοντος. Η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης στο θέμα της επιχειρηματικότητας από τους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη του σημαντικότερου στόχου του έργου ( περισσότεροι μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης που ξεκινούν τις δικές τους επιχειρήσεις). Το έργο θα βελτιστοποιήσει τη θέση των εκπαιδευτών και την ουσιαστική υποστήριξη που θα μπορούν να παρέχουν σε σπουδαστές και επιχειρηματίες μικρών ή νέων επιχειρήσεων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης  Leonardo da Vinci – Μεταφορά Καινοτομίας. Υλοποιείται από εφτά (7) οργανισμούς οι οποίοι προέρχονται από έξι (6) χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Ισπανία (δύο οργανισμοί) , Ολλανδία, Κύπρος, Βέλγιο, Λιθουανία και Σλοβακία.