ΕΤΑΙΡΟΙ

Η κοινοπραξία αποτελείται από εφτά (7) εταίρους έξι (6) ευρωπαϊκών χωρών. Ο αντίκτυπος του έργου εξασφαλίζεται από την εμπλοκή των εταίρων  οι  οποίοι αντίστοιχα διατελούν σημαντικό ρόλο στις χώρες  τους  στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας. Η κοινοπραξία αποτελείται από το Ευρωπαϊκό δίκτυο οργανισμών που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και από οργανισμούς που:

Αναπτύσσουν εκπαιδευτική μεθοδολογία και υλικό 

Παρέχουν εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις

Παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Πανεπιστήμια τα οποία εκπαιδεύουν τους μελλοντικούς καθηγητές της επαγγελματικής κατάρτισης

Maimona

Fundacion Maimona. Ο οργανισμός Maimona Foundation ηγείται του έργου από την πόλη Los Santos de Maimona (Extremadura, Ισπανία). Είναι ένας μη κυβερνητικός, φιλανθρωπικός και ανεξάρτητος οργανισμός, ο οποίος έχει ως στόχο την προώθηση, μέσω της καινοτομίας,  της βιώσιμης και ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης, της εκπαίδευσης και υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις   και τους κοινωνικούς επιχειρηματίες σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς και ινστιτούτα. 

Business Development Friesland (BDF) αναπτύσσει και υλοποιεί έργα που αφορούν την ανάπυξη των ανθρώπων σε νεοσύστατες εταιρείες, σε εδραιωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε κολλέγια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για παράδειγμα, η BDF διαχειρίζεται το  Inqubator Leeuwarden (www.inqubator.nl), ένα μέρος στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να αναζητήσουν εργασία. Η BDF υποστηρίζει τους νέους επιχειρηματίες και τους παρέχει πρόσβαση στο δίκτυο συνεργατών της.H BDF ηγήθηκε του προγράμματος RESIST (στα πλαίσια του Leonardo Da Vinci ), το οποίο είχει ως στόχο την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης των σπουδών από τους φοιτητές μέσω της συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

 

Η First Elements Euroconsultants Ltd είναι μια ιδιωτική εταιρεία συμβούλων με έδρα την Λευκωσία, Κύπρο. Παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ιδιωτικό και δημόσιο και τομέα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Βασικοί  τομείς δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας,  η ανάπτυξη και στήριξη της έρευνας καθώς και η παροχή τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης σε δημόσιους και ιδιωτικούς  φορείς.

 

O οργανισμός  EfVET είναι μια μοναδική πανευρωπαϊκή επαγγελματική ένωση που έχει δημιουργηθεί από και για τους παρόχους της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (TVET) σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η αποστολή του είναι να υπερασπίζεται και να εμπλουτίζει την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω της διακρατικής συνεργασίας δημιουργώντας ενός πανευρωπαϊκό δίκτυο οργανισμών. Ο   EfVET αντιπροσωπεύει πάνω από 1500 ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και περισσότερους από 2 εκατομμύρια μαθητές σε όλη την Ευρώπη.

Alpha Ideas and Technologies (FITIN) is a private SME operating in the field of non formal education. The company is providing consultancy and trainings aimed at developing personal awareness and realisation of true personal skills and competencies through a well chosen career path or development of own business. FITIN focuses in particular on youth, women and seniors. Our mission is to help individuals and organizations to discover their values, set challenging goals and find inspiration to pursue them. We aim to become an organization which brings positive attitudes and change into society, education and business. We have ambitious goals for 2014 and invite those interested to become a part of our social, educational and entrepreneurial initiatives.

The CETEI, under Joan XXIII Foundation is a center of technological innovation that creates new opportunities for personal and professional development throughout long life learning, creates synergies between training and employment and improving competitiveness and business productivity. The CETEI acts as comprehensive provision and management of projects in education center to boost innovation and profound change in schools and institutions in their transformation challenges and improve their professional skills. It is divided into four areas:

  • Pedagogical Innovation
  • Application of ICT in the classroom
  • Leadership techno-pedagogical.
  • Educational consulting services.

The CETEI is the Fundación Jesuitas Educación and its centers’s  node of educational innovation through ICT and the Internet. CETEI also offers educational innovation in teaching and learning methodologies, transformation and change of schools services.

 

Faculty of Economics and Management – Slovak University of Agriculture in Nitra. Η Σχολή μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα έρευνας σε τομείς που αφορούν  την οικονομία, την κοινωνιολογία, τα παιδαγωγικά, την ψυχολογία, τις κοινωνικές επιστήμες, τη διαχείριση, το μάρκετινγκ, τη χρηματοδότηση, την τεχνολογία των πληροφοριών και των ποσοτικών μεθόδων. Σύμφωνα με την ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη έρευνα του Πανεπιστημίου Αcademic Ranking and Rating Agency (ARRA), η σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (FEM SUA) περιλαμβάνεται μεταξύ των κορυφαίων σχολών στη Σλοβακία. Σύμφωνα με τους εργοδότες, η σχολή FEM βρίσκεται  μεταξύ των είκοσι καλύτερων σχολών  στη Σλοβακία.