ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ENTAGLE

ENTANGLE - Entrepreneurship Trainers for VET: 

Μια καινοτόμος εκπαιδευτική προσέγγιση

Το έργο «Entangle»  προσεγγίζει καινοτόμα τη διδασκαλία

της επιχειρηματικότητας στους οργανισμούς παροχής

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VETs).

Υιοθετεί μια πλήρη μεθοδολογία με υποστηρικτικό υλικό

και εργαλεία, μια άμεση πρακτική προσέγγιση η οποία δεν

εφαρμόζεται στους περισσότερους οργανισμούς επαγγελματικής

κατάρτισης. Το έργο εστιάζει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των

εκπαιδευτών των οργανισμών επαγγελματικής κατάρτισης έτσι

ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός του έργου, δηλ. να αυξηθούν οι

σπουδαστές της τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης που

δημιουργούν την δική τους επιχείρηση.

Το έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί σε έξι ευρωπαϊκές χώρες:

Ισπανία, Ολλανδία, Κύπρο, Βέλγιο, Λιθουανία και Σλοβακία.