VITAJTE V ENTANGLE

ENTANGLE- školitelia podnikania pre VET:

prístup novej generácie vyučovania

Projekt ENTANGLE vykazuje inovatívny prístup pre

vzdelávanie o podnikaní vo VET inštitúciách. Akceptuje

v plnom rozsahu metódu s podporujúcimi materiálmi

a nástrojmi, priamy a praktický prístup, ktorý doteraz nebol

uplatňovaný vo väčšine VET inštitúcií. Projekt sa zameriava

na zlepšenie kompetencií učiteľov v odbornom vzdelávaní

na dosiahnutie hlavného cieľa projektu, mať viac VET

študentov, ktorí si založia vlastnú firmu.

Tento projekt bude prebiehať v šiestich európskych krajinách:

Španielsko, Holandsko, Cyprus, Belgicko, Litva a Slovensko.