PROJEKTAS

 

ENTANGLE – Verslumo mokytojai profesiniam ugdymui: naujos kartos mokymosi būdai

ENTANGLE kilo iš kasdieninės praktinės patirties dirbant su profesinėmis mokyklomis. Tyrimai parodė, kad verslumo iššūkiai, su kuriais susiduria profesinio mokymo įstaigos, yra panašūs tarptautiniu mastu. Siūlomos mokymų programos dažnai neapima adekvačių žinių apie rinkos ekonomiką, neskatina studentų kūrybiškumo, savarankiškumo ir menkai prisideda prie verslumo ugdymo. Europos Sąjungos prioritetas ‑ pagerinti šią situaciją.

ENTANGLE projektas nukreiptas į verslumo ugdymą profesinio mokymo įstaigose. Projektas pagrįstas inovatyviu praktišku požiūriu ir profesinių mokyklų studentų verslumo skatinimu. To siekiama mokytojams suteikiant reikiamus įrankius skirtus lavinti, įkvėpti ir motyvuoti studentus tapti verslininkais. Dauguma profesinių mokyklų studentų baigę studijas mokosi toliau arba pradeda dirbti, o kai kurie sukuria savo verslą. Dauguma mokytojų nežino, ką jų mokiniai veikia pabaigę studijas. Ryšys tarp mokytojų ir darbo pasaulio turėtų būti stipresnis.

ENTANGLE projektas pasižymi naujovišku požiūriu į verslumo mokymą profesinėse mokyklose. Jis pasireiškia per inovatyvią mokymo metodiką, papildytą mokymo medžiaga, priemonėmis ir įrankiais. Tai praktiškas, tiesioginio poveikio būdas, kurį taiko vis dar labai mažai profesinio mokymo įstaigų. Pagrindinis projekto tikslas – daugiau savo verslą pradedančių profesinių mokyklų studentų ‑ bus pasiektas tiesiogiai ir netiesiogiai gerinant pamokų, mokymo medžiagos, dėstymo ir konsultacijų kokybę bei verslą pradedančių studentų ryšius su mokytojais.

ENTANGLE atsižvelgia į poreikį gerinti profesinio mokymo įstaigų mokytojų įgūdžius ir kompetencijas siekiant įveikti šiandienos ir ateities iššūkius. Specifinės žinios, kurias įgyja profesinių mokyklų mokytojai yra labai svarbios pagrindiniam projekto tikslui – turėti daugiau savo verslą pradedančių profesinių mokyklų studentų. Projektas optimizuos jų pozicijas ir vaidmenį tarp studentų ir pradedančių ir/arba smulkiųjų verslininkų.

Projektas finansuojamas pagal Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo programą. Jis vykdomas septyniose organizacijose iš šešių Europos Sąjungos šalių: Ispanijos, Olandijos, Kipro, Belgijos, Slovakijos ir Lietuvos.