PROJECT

 

ENTANGLE – Ondernemersschap trainers voor het MBO: een leermethode voor een nieuwe generatie

ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen MBO instellingen. Aanvullend nationaal en internationaal onderzoek toont aan dat verbetermogelijkheden op het gebied van ondernemerschapsonderwijs wijdverspreid en algemeen geldend zijn. Huidige lesprogramma’s stimuleren creativiteit en zelfredzaamheid te weinig. De Europese Unie heeft er een speerpunt van gemaakt dit te veranderen.

Het project richt zich op ondernemerschap in het MBO. Het project heeft een innovatieve praktische aanpak van het stimuleren van ondernemerschap onder studenten in het beroepsonderwijs door hun docenten de handvatten te bieden om studenten te inspireren en te motiveren en een ​​carrière als ondernemer te streven. Van MBO-studenten die klaar zijn met hun studie wordt meestal verwacht dat zij hun opleiding elders voortzetten of als werknemer aan het werk gaan. Sommige oud-leerlingen beginnen echter hun eigen bedrijf. De meeste docenten zijn zich hier niet van bewust. De betrekkingen tussen leraren en bedrijven moet worden verbeterd.

Het ENTANGLE project heeft een nieuwe benadering van ondernemerssschap training in het MBO onderwijs. Het betreft een volledige lesmethode met ondersteunend materiaal en een directe aanpak. Het beoogt MBO studenten daadwerkelijk hun eigen bedrijf te doen beginnen. Dit wordt bereikt door het verbeteren van de omstandigheden: lessen, materialen, advisering, coaching en het alumni beleid.

ENTANGLE richt zich op de noodzaak om de vaardigheden en competenties van docenten te ontwikkelen om het hoofd te bieden aan toekomstige uitdagingen. De toename van specifieke kennis op het gebied van ondernemerschap door onze doelgroep (MBO docenten) is zeer belangrijk om het hogere doel van het project (meer MBO-studenten starten een eigen onderneming) te bereiken. Het project optimaliseert de positie en de praktische rol van docenten tussen studenten en huidige ondernemers.

Dit project wordt gefinancierd door het Leven Lang Leren Programma Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation. Het project wordt uitgevoerd door zeven organisaties uit zes landen van de Europese Unie, Spanje (twee partners), Nederland, Cyprus, België, Litouwen en Slowakije.