PARTNERS

 

Het ENTANGLE consortium bestaat uit zeven partners uit zes EU-landen. Impact wordt gewaarborgd door de betrokkenheid van partners met een centrale rol in hun land of regio op het gebied van onderwijs en ondernemerschap. Het consortium bestaat uit ontwikkelaars van trainingsmateriaal en -methodologie, business training en ondersteunende organisaties, MBO scholen, universiteiten die toekomstige MBO-leraren opleiden en een EU-brede netwerkvereniging van beroepsopleiders. 

 

Maimona

Fundación Maimona. Maimona is de projectleider van ENTANGLE en heeft zijn thuisbasis in de stad Los Santos de Maimona (provincie Extremadura, Spanje). Maimona is een non-profit, filantropische en onafhankelijke organisatie, met als doel de bevordering van de lokale ontwikkeling, duurzame en geïntegreerde innovatie, opleiding en ondersteuning van zakelijke en sociale ondernemers, in samenwerking met andere instellingen en organisaties.

Business Development Friesland (BDF) ontwikkelt projecten uit gericht op startende ondernemers, gevestigde MKB-bedrijven en MBO scholen. Zo voert BDF het beheer van het Inqubator Leeuwarden (www.inqubator.nl), een plek waar mensen hun eigen bedrijf kunnen opstarten. BDF biedt hen kantoorruimte, coacht hen en stelt haar uitgebreide lokale en internationale netwerk ter beschikking van de startende ondernemers. BDF is projectleider geweest van het Leonardo da Vinci project RESIST. Dit project  betrok het MKB bij het tegengaan van voortijdig schooluitval onder MBO studenten (www.resist-project.eu).

 

First Elements Euroconsultants is een consultancy bedrijf gevestigd in Nicosia, Cyprus. Het biedt geïntegreerde consultancydiensten aan zowel de publieke en private sector op nationaal, Europees en internationaal niveau. First Elements heeft expertise in met name ondernemerschapsondersteuning en -ontwikkeling, ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling, technische bijstand, en organisatieontwikkeling.

 

 

EFVET is een unieke pan-Europese vereniging voor aanbieders van beroepsonderwijs en-opleiding (TVET) in alle Europese landen. De missie van EfVET is het technisch en beroepsonderwijs te verrijken door transnationale samenwerking en door het bouwen van een pan-Europees netwerk van instellingen. EFVET vertegenwoordigt meer dan 1500 instellingen in het beroepsonderwijs en meer dan 2 miljoen leerlingen in heel Europa.

 

 

Alpha Ideas and Technologies (FITIN) is een bedrijf actief op het gebied van niet-formeel onderwijs. Het bedrijf geeft advies en trainingen gericht op het ontwikkelen van persoonlijke bewustwording en realisatie van persoonlijke vaardigheden en competenties door middel van een goed gekozen carrière pad of de ontwikkeling van een eigen bedrijf. Fitin richt zich in het bijzonder op jongeren, vrouwen en senioren. Onze missie is om individuen en organisaties te helpen om hun waarden te ontdekken, uitdagende doelen te stellen  en inspiratie te vinden om deze na te jagen. Wij streven ernaar een organisatie te zijn die een positieve houding en verandering brengt in de maatschappij, onderwijs en bedrijfsleven. We hebben ambitieuze doelen voor 2014 en nodigen geïnteresseerden uit om deel te nemen aan één van onze sociale, educatieve en ondernemersinitiatieven.

The CETEI, under Joan XXIII Foundation is a center of technological innovation that creates new opportunities for personal and professional development throughout long life learning, creates synergies between training and employment and improving competitiveness and business productivity. The CETEI acts as comprehensive provision and management of projects in education center to boost innovation and profound change in schools and institutions in their transformation challenges and improve their professional skills. It is divided into four areas:

  • Pedagogical Innovation
  • Application of ICT in the classroom
  • Leadership techno-pedagogical.
  • Educational consulting services.

The CETEI is the Fundación Jesuitas Educación and its centers’s  node of educational innovation through ICT and the Internet. CETEI also offers educational innovation in teaching and learning methodologies, transformation and change of schools services.

 

Faculty of Economics and Management – Slovak University of Agriculture in Nitra. Onze faculteit FEM omvat een breed scala van onderzoek op het gebied economie, sociologie, pedagogie, psychologie, sociale wetenschappen, management, marketing, financiën, informatietechnologie en kwantitatieve methoden. In een uitgebreid onafhankelijk onderzoek van de University Academic Ranking and Rating Agency (ARRA) is de Faculteit Economie en Management (FEM SUA) opgenomen als één van de top economische en zakelijke faculteiten in Slowakije. Volgens werkgevers is FEM één van de twintig beste faculteiten in Slowakije.