PROJEKT

ENTANGLE- školitelia podnikania pre VET: prístup novej generácie vyučovania

ENTANGLE nachádza  svoj začiatok  v deň-za-dňom  praktických skúsenosti s a v rámci inštitútov prípravy a  odborného vzdelávania. Ďalšie národné a medzinárodné výskumy ukázali, že úlohy zamerané na  podnikanie vo VET inštitúciách sú veľmi rozšírené a bežné. Aktuálne  programy neobsahujú dostatočné a uspokojujúce  znalosti o fungovaní trhovej ekonomiky, ani podnecujú k tvorivosti, samostatnosti a podnikavosti študentov. Pre Európsku Úniu je prioritou podporovať zmenu v tejto situácii.

Projekt ENTANGLE  sa zaoberá podnikaním vo vzdelávaích  inštitútoch zameraných na odborné vzdelávanie. Projekt má inovatívny praktický prístup zamerabý na podnecovania podnikania medzi študentmi  VET inštitúcií, ktoré poskytujú  učiteľa s nástrojmi a materiálmi pre vzdelávanie a inšpirujú a motivujú svojich študentov k tomu, aby boli  schopní sa venovať kariére ako podnikatelia. VET študenti, ktorí ukončia štúdium, očakáva sa od nich, že  sú  budú aj naďalej pokračovať vo svojom vzdelávaní inde alebo začnú pracovať. Niektorí bývalí študenti  si založia dokonca vlastnú firmu. Väčšina učiteľov nevie o tomto ďalších  krokoch študenta po absolvovaní štúdia. Vzťahy medzi učiteľmi a svetom  práce by sa mali zlepšiť.

Projekt ENTANGLE  má nový prístup k výučbe o podnikaní  vo VET inštitúciách. Akceptuje v plnom rozsahu metódu s podporujúcimi materiálmi a nástrojmi, priamy a praktický prístup, ktorý doteraz nebol uplatňovaný vo väčšine VET inštitúcií.  Konečným cieľom je mať viac VET študentov, počnúc ich vlastným podnikaním, bude dosiahnutý priamo a nepriamo zlepšením kvality nasledovných indikátorov  ako je: výučba, učebný materiál, poradenstvo, vedenie  a udržovanie vzťahov  VET - malého podnikateľa / bývalých VET študentov.

ENTANGLE reaguje na potrebu rozvíjať zručnosti a kompetencie učiteľov v odbornom vzdelávaní s cieľom vyrovnať sa s budúcimi výzvami. Získanie špecifických znalostí na tému našej  cieľovej skupiny projektu (VET učitelia), je veľmi dôležité vo väčšej miere cieľu tohto projektu (v konečnom dôsledku viac VET  študentov, ktorí  začínajú svoje vlastné podnikanie). Projekt bude optimalizovať svoje postavenie a praktickú úlohu medzi študentmi a aktuálnych start-up a / alebo drobných podnikateľov.

Tento projekt je financovaný z prostriedkov programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci - Prenos inovácií. Je rozvíjaný  medzi siedmimi organizáciami zo šiestich krajín Európskej únie, v Španielsku (obaja partneri), Holandsku, na Cypre, v Belgicku ,v  Litve a na Slovensku.