PARTNERI

 

Konzorcium ENTANGLE  sa skladá zo siedmich partnerov zo šiestich krajín Európskej Únie. Impakt projektu je zabezpečený zapojením partnerov s centrálnou úlohu v ich krajinách s dôrazom na vzdelávanie a podnikanie. Konzorcium pozostáva zo  tréningových  materiálov a metodiky vývoja, obchodných školení a podporných organizácií, VET organizácií, univerzit, ktoré pripravujú  budúcich VET učiteľov a  EÚ-široká sieť poskytovateľov  VET  združenií.

Maimona

Fundación Maimona. Maimona Foundation je organizácia riadiaca tento projekt z mesta Los Santos de Maimona (Extremadura, španielsko). Sme nezisková, charitatívna a nezávislá organizácia, ktorá sa zaoberá presadzovaním miestneho, udržateľného a integrovaného rozvoja prostredníctvom inovácií, vzdelávania a podporou podnikania a sociálnych podnikate2ov, v spolupráci s ďalšími inštitúciami a organizáciami.

Business Development Friesland (BDF) vyvíja a realizuje projekty zamerané na rast pre ľudí v start-up firm8ch, dobre zavedených malých a stredných podnikoch a na odborné vzdelávania a prípravy škôl. Napríklad, BDF vykoná riadenie Inqubator Leeuwarden (www.inqubator.nl), miesto, kde sa ľudia môžu založiť svoj vlastný podnik, alebo hľadať zamestnanie. BDF podporuje začínajúcich podnikateľov a otvorí svoju sieť v ich prospech. BDF bola hlavným partnerom projektu Leonardo da Vinci RESIST na prevenciu odchod študentov prostredníctvom zapojenia malých a stredných podnikov (www.resist-project.eu).

 

First Element Euroconsultants Ltd je súkromná poradenská spoločnosť so sídlom v Nikózii na Cypre. Poskytuje integrované konzultačné služby vo verejnom a súkromnom sektore na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni. Medzi hlavné oblasti odborných znalostí patrí obchodovanie a podpora podnikania a rozvoja, podpora výskumu a vývoja, technickej pomoci, a organizačný rozvoj.

 

EfVET je jedinečné celoeurópske profesijné združenie, ktoré bolo vytvorené a pre poskytovateľov odborného vzdelávania a odbornej prípravy (TVET) vo všetkých európskych krajinách. Jej poslaním je obhajovať a obohatiť technické a odborné vzdelávanie a odbornú prípravu medzinárodnej spolupráce tým, že stavia pan-európsku sieť inštitúcií. EfVET zastupuje viac ako 1500 VET  inštitúcií a viac ako 2 milióny študujúcich v celej Európe.

Alpha Ideas and Technologies (FITIN) is a private SME operating in the field of non formal education. The company is providing consultancy and trainings aimed at developing personal awareness and realisation of true personal skills and competencies through a well chosen career path or development of own business. FITIN focuses in particular on youth, women and seniors. Our mission is to help individuals and organizations to discover their values, set challenging goals and find inspiration to pursue them. We aim to become an organization which brings positive attitudes and change into society, education and business. We have ambitious goals for 2014 and invite those interested to become a part of our social, educational and entrepreneurial initiatives.

The CETEI, under Joan XXIII Foundation is a center of technological innovation that creates new opportunities for personal and professional development throughout long life learning, creates synergies between training and employment and improving competitiveness and business productivity. The CETEI acts as comprehensive provision and management of projects in education center to boost innovation and profound change in schools and institutions in their transformation challenges and improve their professional skills. It is divided into four areas:

  • Pedagogical Innovation
  • Application of ICT in the classroom
  • Leadership techno-pedagogical.
  • Educational consulting services.

The CETEI is the Fundación Jesuitas Educación and its centers’s  node of educational innovation through ICT and the Internet. CETEI also offers educational innovation in teaching and learning methodologies, transformation and change of schools services.

Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.  Naša fakulta pokrýva široký výskum zameraný na rozličné oblasti záujmu naprieč katedrami ekonómie, sociológie, pedagogiky a psychológie, sociálnych vied, manažmentu, marketingu, financii, informatiky a kvantitatívnych metódy.

Podľa komplexné univerzitného prieskumu nezávislého akademického rebríčka a ratingovej agentúry (ARRA), Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM-SUA) je zaradená medzi najlepšie ekonomické a obchodné fakulty na Slovensku.   Podľa záujmu zamestnávateľov patrí FEM  medzi dvadsať najlepších fakúlt na Slovensku.